Tuesday June 13, 2017

Warm Up 70 (No Measure)

3 RNFT:

8 KB Goblet Lunge

4 KB Sling Shot (/side)

8 KB Swing

8 KB High Pull

4 KB Press (/side)

+

3 RNFT:

30 sec KB Goblet Squat Pose

30 sec Crab Pose

Power Clean (EMOM 10×3)

Metcon (Time)

5 rounds

10x KB goblet squat @ 53/35

25x KB swings @ 53/35

15x Burpees